Mieszkańcy zamku oczekują na egzaminy. Są bardzo podenerwowani. Al – chemik przygotował pytania, które mają sprawdzić wiedzę z chemii. Kalina postanawia iść do studni prawdy i dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu.