Żużu przez dłuższy czas zapuszczał wąsy, aby mógł w bardziej dystyngowany sposób prezentować dzisiejszą literkę. Jest nią Ą. Literka Ą jest bardzo podobna do litery A, tylko ma na dole mały haczyk. Ą występuje również w wyrazach: zając, kąt, bąk i mąka. Poznajmy tę ciekawą literką.