Ten dzień w pałacu był wyjątkowo pechowy dla wszystkich. Alchemik naukowo odnosi pecha do pH. Wszyscy razem przeprowadzają doświadczenie obrazujące skalę pH.