Czyje oczy śledzą nas z ponadstuletnich obrazów? Jak nazywał się najsłynniejszy w Królestwie Polskim błazen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu, wybitnego malarza –Jana Matejki? Czy to możliwe, że żona malarza nosiła takie same perłowe kolczyki, jak dama dworu królowej Bony? W programie poznamy zagadki i tajemnice najsłynniejszych obrazów Jana Matejki i przybliżymy jego postać – kochającego taty, miłośnika zwierząt i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa.