foto

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu organizuje Ogólnopolski Festiwal Tańca IGRASZKI. Jest on adresowany do najmłodszych miłośników tańca, a jego charakter pozwala nawiązać do tradycji tanecznych poszczególnych regionów Polski, docenić charakterystykę strojów i muzyczne inspiracje. W tym roku taneczne zmagania w Zabrzu zaplanowano na 11 i 2o marca.

W tym roku Festiwal Tańca IGRASZKI obchodzi dziewięciolecie swojego istnienia. Tworzony od 2012 roku, przez lata z sukcesem rozwijał swój zasięg, czego potwierdzeniem są tysiące tańczących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem konkursu jest inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej z dziećmi, stworzenie możliwości rywalizacji w swojej grupie wiekowej, promowanie działań zmierzających do pobudzania aktywności artystycznej dzieci, upowszechnianie tradycji tańca, wspomaganie w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dzieci, zapewnienie im ekspresji muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej, poprzez wspólną zabawę, która daje radość zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 8 lat, uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych, w tym placówek z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, szkół tańca i ośrodków kultury.
Do konkursu można zgłaszać solistów, duety i zespoły.
Szczegółowe kryteria uczestnictwa są określone w regulaminie Festiwalu dostępnym na stronie www.mok.art.pl.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 24 lutego 2020 roku.
– Karty zgłoszeniowe trzeba przesłać na adres igraszki@mok.art.pl, bądź dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a.
<

W tym roku Ogólnopolski Festiwal Tańca IGRASZKI odbędzie się
11 marca (przesłuchania).
Natomiast Koncert Galowy zaplanowano na 20 marca.
W trakcie Koncertu Galowego publiczności po raz kolejny zaprezentują się najlepsi młodzi tancerze i zostaną ogłoszeni zwycięzcy Festiwalu. W tym dniu na laureatów Festiwalu i publiczność czekają niezapomniane wrażenia!
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Zabrza Pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Festiwal Tańca IGRASZKI jest jednym z najważniejszych wydarzeń tanecznych skierowanych do najmłodszych dzieci.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...