W niezwykłej podróży do pewnego pałacu odkrywamy zaczarowany świat Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyna. To jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych. Razem z Łucją oglądamy ten zespół podczas przygotowań i prób do koncertu. Odkrywamy świat muzyki ludowej jakiego nie znacie. Wspólnie uczymy się tańczyć trojaka i śpiewać w śląskiej gwarze.