W niezwykłej podróży do pałacu w Koszęcinie odkryjemy Zaczarowany Świat „Śląska”…, który jest nie tylko kopalnią węgla, ale także kopalnią rytmów, tańców i kolorów. Spotkanie z najsłynniejszym zespołem folklorystycznym w Polsce to świat muzyki ludowej jakiego nie znacie. Wspólnie nauczymy się tańczyć trojaka i śpiewać w śląskiej gwarze.