Skąd w książkach biorą się rysunki? Jaka jest różnica między rysunkiem a ilustracją. Wyjaśniamy, na czym polega praca ilustratora, jak powstaje ilustracja – od pomysłu do gotowej ilustracji – w książce. Tłumaczymy pojęcie animacja. Zaglądamy do miejsca, w którym tworzy się filmy animowane. Kto tam pracuje i co robi? Wyjaśniamy różnicę między filmem rysunkowym a animowanym. Razem z Blanką, prześledzimy drogę od ilustracji w książce do gotowego filmu.