foto

Mamy wspaniałą wiadomość dla rodziców i opiekunów dzieci, które lubią tańczyć. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu organizuje coś specjalnie dla nich – Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca IGRASZKI 2019.

Festiwal jest skierowany do najmłodszych miłośników tańca, a charakter konkursu pozwala nawiązać do tradycji tanecznych poszczególnych regionów Polski, docenić charakterystykę strojów i muzyczne inspiracje.
Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń tanecznych skierowany do najmłodszych dzieci.

Festiwal tworzony od 2011 roku, przez lata z sukcesem rozwija swój zasięg, czego potwierdzeniem są tysiące tańczących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem konkursu jest inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej z dziećmi, stworzenie możliwości rywalizacji w swojej grupie wiekowej, promowanie działań zmierzających do pobudzania aktywności artystycznej dzieci, upowszechnianie tradycji tańca, wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka, zapewnienie ekspresji muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej, poprzez wspólna zabawę, która daje radość zarówno dzieciom jak i ich opiekunom.

Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat i adresowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych, w tym placówek z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, szkół tańca i ośrodków kultury.
Do udziału w konkursie są zapraszani soliści, duety i zespoły taneczne.
Szczegółowe kryteria uczestnictwa określone są w Regulaminie Festiwalu, który znajdą Państwo na górze strony. W tym roku Festiwal odbędzie się w kwietniu. Na 3 kwietnia zaplanowano przesłuchania, natomiast gala finałowa odbędzie się 12 kwietnia.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 22 marca 2019 r. włącznie.
Karty zgłoszeniowe można przekazywać osobiście, listem poleconym lub e-mailem (skan) na adresy:
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze
e-mail – igraszki@mok.art.pl
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Zabrza Pani Małgorzata Mańka-Szulik, a medialny – TVP ABC.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...