„Gdy w bibliotece nie było już nikogo, mól książkowy Historynek wyszedł z Ilustrowanych Dziejów Polski i przeciągnął się. – Co nowego słychać – zagadnął go Militarek, gramoląc się z pomiędzy kart Wojny Peloponeskiej. – Mieszko ochrzcił się wraz ze wszystkimi poddanymi i pojął za żonę Dobrawę – odpowiedział zapytany...”. Czyta Jacek Kopczyński.