W tym Teleranku pokazujemy siłę rodziny i najważniejsze rodzinne wartości. Czym różnią się między sobą poszczególne pokolenia? Co było szalenie popularne w czasach młodości Waszych rodziców? A co z Waszej codzienności jest średnio zrozumiałe dla starszego pokolenia? Staramy się przybliżyć dzieciom świat dorosłych, a dorosłym – dzieci.