Posłuszeństwo – klucz dobrego wychowania czy ograniczenie wolności dziecka? Dlaczego już samo słowo „posłuszeństwo” budzi obawy niektórych rodziców? Jak uczyć posłuszeństwa i nie zrujnować asertywności dziecka? Ponadto w programie z Maciejem Kępką z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Adamem Haertle z zaufanatrzeciastrona.pl o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci? Dlaczego warto ograniczać dostępność dzieci do internetowych treści? Jak zainstalować „kontrolę rodzicielską”?