Ernest zgubił guzik od akordeonu i nie może na nim grać. Myszki słusznie podejrzewają, że guzik zabrała Zielona Mysz, która podkrada innym różne drobiazgi. Celestyna znajduje go u niej w norce, ale Zielona Mysz nie chce go oddać.

inne propozycje