foto

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował multimedialną pomoc dydaktyczną MŁODY HYDROLOG dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna.

„Młody hydrolog” to bezpłatna multimedialna pomoc dydaktyczna składająca się z bazy wiedzy, słowniczka i gry dydaktycznej przygotowana w dwóch formach: pakietu z papierową grą planszową oraz pełnej wersji internetowej uruchomionej na stronie internetowej www.mlodyhydrolog.pl.

Celem tej pomocy jest dostarczenie uczniom wiedzy o wodzie i zachęcenie ich do osobistego zaangażowania dla dobra środowiska. „Młody Hydrolog” ma wspomagać edukację formalną i jest oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej.

Część merytoryczna projektu, czyli „baza wiedzy” została podzielona na cztery bloki tematyczne:
• Woda to życie
• Jak wykorzystujemy wodę?
• Jakość naszych wód
• Chronimy i oszczędzamy wodę

Tematyka bloków jest szeroka i dotyczy znaczenia wody w życiu człowieka i innych organizmów, jej specyficznych właściwości, jakości wody w Polsce i na świecie oraz zanieczyszczenia wód i działań związanych z ich ochroną i oszczędzaniem. Każdy blok tematyczny obejmuje 20 zagadnień związanych z wodą, co łącznie pozwala na omówienie 80 ważnych dla hydrologii zagadnień.

Każdemu zagadnieniu jest poświęcona jedna multimedialna plansza. Dodatkowo w bazie wiedzy znajduje się:
• 50 prostych doświadczeń
• 80 ciekawostek
• 20 filmów
• 442 zdjęcia

W skład pakietu wchodzi również multimedialny słowniczek z 127 terminami, które podczas analizy treści poszczególnych plansz, mogą być niejasne dla części uczniów.

Materiały są przygotowane w taki sposób, aby można było korzystać z nich w całości lub w częściach. Treści znajdujące się na poszczególnych planszach pozwolą poszerzyć i uatrakcyjnić pracę z uczniami zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.
Cennym elementem są propozycje ćwiczeń do wykonania przez uczniów samodzielnie w domu lub podczas zajęć na terenie szkoły. Ćwiczenia obejmują doświadczenia i obserwacje przyrodnicze związane z wodą i środowiskiem wodnym.
Wszystkie treści są podane w przejrzysty sposób w atrakcyjnej szacie graficznej uwzględniającej stosowne środki przekazu dostosowane do wieku odbiorców. Teksty można przeczytać lub odsłuchać w postaci nagrania lektorskiego. Dodatkowo dzieci mogą posłuchać dźwięków związanych z wodą i przyrodą. Teksty zostały wzbogacone odpowiednimi zdjęciami, rysunkami oraz schematami.

W skład pakietu gry planszowej rozsyłanego do szkół podstawowych wchodzą:
• 4 plansze
• Płyta DVD z bazą wiedzy i słownikiem tematycznym
• Poradnik metodyczny ze scenariuszami lekcji
• 320 żetonów
• 80 kart z pytaniami
• 4 karty z poprawnymi odpowiedziami
• 4 kostki do gry
• 16 pionków
• Instrukcja gry
• Plakat

Na stronie internetowej www.mlodyhydrolog.pl znajduje się:
• Gra z pytaniami czytanymi przez lektora
• Baza wiedzy (80 plansz)
• Słownik (127 haseł)
• Rankingi: szkół, uczniów, klas
• Strefa dla nauczycieli a w niej po zarejestrowaniu i zalogowaniu nauczyciel znajdzie:
o poradnik metodyczny w formie elektronicznej
o Dyplom do druku
o Możliwość generowania prostych haseł dla uczniów (hasła zostaną wysłane emailem na adres podany przy logowaniu)

W ramach realizacji projektu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozesłał multimedialna pomoc dydaktyczną „Młody Hydrolog” do 9 900 szkół podstawowych w całej Polsce.
Drugi etap projektu zakładał rozesłanie kolejnych egzemplarzy do ponad 8 tysięcy szkół do 30 września 2017 r.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...