Margolcia przyniosła z targu kolorowy bukiet dla Misia. Wiosną jest wiele barwnych kwiatów na polach i w ogrodach. Kukiełki opowiedzą, jak je rozpoznawać. Inaczej wygląda tulipan, a inaczej hiacynt. Miś i Margolcia nauczą piosenki o Kwiatowej Wróżce.