Molinka z zaciekawieniem ogląda molikową hodowlę pszczół. Jednocześnie śmieje się do rozpuku, widząc błędy ortograficzne w szyldzie. Radzi bratu, by jak najszybciej zaczął uczyć się zasad ortografii, bo to bardzo przydaje się w życiu. Podobnie jak odwaga i pewność siebie.