Zimą dzikie zwierzęta potrzebują pomocy, bo trudno im zdobyć pokarm. Pan leśniczy wiózł do lasu przyczepę ze smakołykami, ale przydarzyło się nieszczęście – załamała się grobla i wóz wpadł do bagna. Domisie postanawiają pomóc panu leśniczemu i zwierzętom.