Skrzat Borówka poznaje Rezerwat Przyrody Stawy Raszyńskie. Jest to rezerwat ornitologiczny położony na obrzeżach Warszawy. Przewodnikiem Borówki będzie Kaczor Kwak. Opowie Borówce o ptakach wodnych, błotnych i o wielu innych, które można spotkać w rezerwacie.