Tym razem Skrzat Borówka gości na Mazowszu, odwiedza Rezerwat Przyrody Dębina, który jest położony niedaleko Warszawy, koło wsi Klembów. Jest to rezerwat leśny. Rosną w nim graby, dęby, lipy, wiązy i jesiony. Jednak został on stworzony przede wszystkim po to, by chronić stary dwustuletni dąb szypułkowy. I właśnie ten dąb opowiada Borówce o żyjących wokół niego zwierzętach, które tu znalazły bezpieczne miejsce do życia. Rezerwat stał się dla nich ostoją.