Dysleksja i dysgrafia. Jak rozpoznać te zaburzenia u dzieci? Jakie są podstawowe objawy i jaki ma to wpływa na naukę i funkcjonowanie wśród rówieśników? Jak możemy pomóc dziecku z dysleksją i czy jesteśmy w stanie całkowicie ją wyeliminować? Agnieszka Porzezińska gości Annę Zych, która jest doradcą metodycznym m.st. Warszawy.