W supełkowej bajeczce opowieść o Ali, która wybrała się z mamą na spacer nad staw. Spotkały tam parę łabędzi, ale to nie były zwykłe ptaki... W naszych zabawach robimy gałgankową laleczkę i bukiet kwiatków z guzików. Supełek wybiera się na spacer do krawca i dowiaduje, czym zajmuje się taki rzemieślnik. W radach dla rodziców i opiekunów Aleksandra Włodarska opowiada o tym, jak niesłyszące dzieci są odbierane w szkole, do której również uczęszczają słyszący uczniowie.