Poleski Park Narodowy ma charakter wodno-torfowiskowy i skrzat dowiaduje się, że jest to unikalne miejsce pod każdym względem – i przyrodniczym, i krajobrazowym. Ludzie stworzyli go po to, by chronić ogromne bogactwo biologiczne żyjących tu gatunków.