„Za oknem było szaro i wietrzna a w domu kolorowo i burzliwie”. Szyba nie tylko oddziela ciepły pokój od świata na zewnątrz, ale potrafi także wydawać bardzo dziwne dźwięki... – czyta Tamara Arciuch.