borowka-skrzat-wyrusza-w-swiat

„Borówka skrzat wyrusza w świat” to nowa, dziesięcioodcinkowa edukacyjna, przyrodniczo-ekologiczna seria, adresowana do dzieci w wieku 3+.
Wprowadza ona najmłodszych widzów w świat przyrody i pojęć z nią związanych. W możliwie najprostszy sposób i dostosowany do możliwości poznawczych i percepcyjnych dzieci, zapoznaje je z pojęciami: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat.
Dzięki wyprawom do parków i rezerwatów młodzi widzowie dowiadują się, dlaczego te miejsca są tak ważne, że ludzie postanowili je chronić. Jednocześnie to okazja do przedstawiania różnych zależności i prawidłowości zachodzących w świecie przyrody. Seria tłumaczy dzieciom, jak jest ważne utrzymanie różnorodności biologicznej, a jednocześnie uczy je mądrego i wrażliwego stosunku do ojczystej przyrody.
W wyjaśnianiu różnych pojęć pomaga skrzat Borówka, już znany najmłodszym widzom. Jego przewodnikami po polskich parkach i rezerwatach są zwierzęta – symbole danego miejsca.
Borówka w czasie swoich wypraw spotyka również swoich kuzynów – skrzaty bagienne, łąkowe, polne, leśne, które na chronionych terenach pełnią rolę strażników i opiekunów.
Animowane postacie i bajkowy sposób opowieści pozwalają i pomagają dziecku poznać nowe pojęcia i utożsamiać się z występującymi bohaterami.
Na zakończenie każdej wyprawy dzieci wspólnie z Borówką robią to, co bardzo lubią czyli układają przyrodnicze puzzle. To doskonały sposób na utrwalenie wiadomości o miejscu, w którym były.