Jak budować relacje w rodzinie? Dziadkowie, rodzice, dzieci – zasady, granice, rozwiązywanie konfliktów. Kiedy dobre rady zmieniają się w zrzędzenie? Jak mówić, aby dobre intencje nie zmieniły się w pouczanie? W jaki sposób zwracać uwagę na sytuacje, które nam nie odpowiadają? Jak uczyć szacunku do rodziców i dziadków? O tym nasz ekspert – Wincenty Pipka – psycholog.