foto

Początek nowego roku szkolnego to również początek wielu konkursów adresowanych do uczniów. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” zaprasza dzieci ze szkół podstawowych i uczestników kół teatralnych działających przy domach kultury do udziału w ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Zosia z ulicy Kociej”.

Festiwal jest dedykowany uczniom klas II–V szkół podstawowych.

Zadaniem dla drużyn, które zgłoszą swój udział, jest przygotowanie spektaklu na podstawie dowolnie wybranego fragmentu z jednej z części cyklu książek „Zosia z ulicy Kociej”.

Festiwal składa się z trzech etapów: weryfikacji wideo, dwóch półfinałów i uroczystego finału.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Festiwalu wraz z filmem prezentującym wystąpienie grupy, na którego podstawie zostaną wyłonieni uczestnicy półfinałów upływa 1 lutego 2017 roku. Zwycięzcy I etapu będą ogłoszeni najpóźniej 1 marca 2017 r.
Ocenie zostanie poddana atrakcyjność spektaklu, scenariusz, przygotowanie oraz zaangażowanie uczestników.

Każdy uczestnik półfinału i finału otrzyma dyplom oraz najnowszy tom z serii „Zosia z ulicy Kociej”. Dla zwycięskiej drużyny i dwóch wyróżnionych są dodatkowo przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pisemne podziękowania otrzymają również opiekunowie wszystkich grup teatralnych.

Szczegółowe informacje, terminarz oraz regulamin festiwalu dostępne są na stronie www.zosiazulicykociej.nk.com.pl w zakładce „Festiwal Teatralny”, a także w załącznikach na górze tej strony.
W razie dodatkowych pytań, organizatorzy proszą o kontakt pod adresem festiwalteatralny@nk.com.pl

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...