foto

Mamy dobrą wiadomość dla rodziców dzieci ciekawych świata.
W ostatni weekend września na teren głównego campusu Politechniki Warszawskiej odbędzie się 10. Festiwal Nauki Małego Człowieka. Będzie się działo...

Warszawskie i pozawarszawskie uczelnie, instytucje, firmy i szkoły przygotowują 54 specjalne imprezy dla najmłodszych.
Mają one na celu wzbudzanie ich zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i techniki, a poprzez zabawę – rozwijanie w nich ciekawości poznawczej.

Zabawki, proste interaktywne doświadczenia i fascynujące pokazy rozwijają wyobraźnię i tłumaczą podstawowe prawa natury.

Zajęcia matematyczne stymulują rozwój twórczego myślenia, fizyczne i chemiczne – pokazują niezwykłe zjawiska, a biologiczne – wzbogacają wiedzę o naszych organizmach i otaczającej nas przyrodzie.

Imprezy techniczne oswajają z techniką – pomostem do przyszłości.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...