foto

W dniach 15-18 września 2016 roku w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, odbędzie się VI Kongres Młodych Matematyków Polskich.

Kongres Młodych Matematyków to cykliczne spotkania wybitnie uzdolnionych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, służące wymianie doświadczeń na temat matematyki i jej zastosowań na wielu płaszczyznach. Poprzednie Kongresy Młodych Matematyków Polskich odbyły się w Warszawie – w 2004, w Poznaniu – 2008, Krakowie – 2010, Gdańsku – 2012 i w Zielonej Górze – 2014.
Organizatorami tej wyjątkowej konferencji są Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy współudziale wszystkich 12 jednostek mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych.
Uroczyste otwarcie Kongresu zaplanowano na piątek, 16 września, o godz. 10.oo. Podczas tej uroczystości zostaną wręczone nagrody laureatom XXXVIII Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki, którego organizatorami są Polskiego Towarzystwo Matematyczne oraz redakcja miesięcznika „Delta”.

Celem Kongresu jest umożliwienie uczniom wzięcia udziału w konferencji naukowej zorganizowanej specjalnie z myślą o nich oraz zachęcenie do rozwijania swojej pasji i umiejętności matematycznych poprzez umożliwienie wzajemnego kontaktu bezpośredniego najzdolniejszym uczniom szkół z całej Polski, dla których matematyka stała się prawdziwą pasją, stworzenie możliwości spotkań i dyskusji o matematyce uczniów z profesorami z uczelni wyższych.
W VI Kongresie Młodych Matematyków Polskich weźmie udział około 250 wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, miłośników matematyki oraz kilkudziesięciu nauczycieli z całego kraju. Uczestnicy zostali wybrani przez Kuratoria Oświaty i Komitet Organizacyjny Kongresu. Są wśród nich laureaci Olimpiady Matematycznej, laureaci matematycznego Konkursu Internetowego Politechniki Warszawskiej.
W trakcie trwania Kongresu młodzież wysłucha wykładów wygłoszonych przez wybitnych matematyków, referatów przygotowanych przez niektórych uczestników. Tematyka tych wykładów obejmie między innymi rachunek prawdopodobieństwa, fraktale oraz związki matematyki z muzyką. Ponadto młodzież weźmie udział w specjalnie dla nich zorganizowanych pokazach podczas zwiedzania Centrum Nauki Kopernik oraz w przygotowanych przez przewodników turystycznych wycieczkach po Warszawie - odwiedzi wybrane muzea, obejrzy spektakl Teatru Politechniki Warszawskiej.
Okazją do wzięcia udziału w rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych oraz do spotkań i rozmów ze studentami Politechniki Warszawskiej będą: Wieczór Gier Planszowych oraz Wieczór Gier i Konkursów Matematycznych i Logicznych. Wydarzenia te zorganizują studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

W tym roku wydarzenia części głównej Kongresu zostaną dodatkowo poprzedzone II Dniem Popularyzacji Matematyki, w którym wezmą udział zarówno uczestnicy Kongresu jak i uczniowie szkół warszawskich i okolicznych. Podczas zeszłorocznej edycji tego wydarzenia Politechnikę Warszawską odwiedziło ponad 1200 młodych ludzi.
W czwartek, 15 września, w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych będzie można wziąć udział w wykładach, warsztatach, pokazach, a także obejrzeć wystawy i filmy o tematyce matematycznej. Są one skierowane przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem jest zainteresowanie młodych ludzi matematyką, pokazanie jej piękna oraz różnorodności zastosowań.
Tego dnia odbędzie się również finał Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki, podczas którego wyróżniający się młodzi ludzie będą mieli możliwość prezentacji samodzielnie napisanych prac naukowych i swojej matematycznej wiedzy przed wybitnymi polskimi matematykami. Prace oceni jury, a najlepsze – otrzymują nagrody i wyróżnienia.
VI Kongres Młodych Matematyków Polskich został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Patronat medialny sprawują: TVP ABC Radio Dla Ciebie, TVP 3 Warszawa, TV PW oraz portal internetowy polibuda.info.

Więcej informacji, listę uczestników i program można znaleźć na stronie internetowej Kongresu http://6kmmp.mini.pw.edu.pl/.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...