Domowa ekonomia, czyli co to jest domowy budżet? Czy warto planować wydatki rodziny? Jeśli tak, jak to zrobić? Jak zachęcić dzieci do uczestniczenia w planowaniu wydatków? Jak obliczyć roczne dochody rodziny, co to jest sensowność wydatków na dzieci i jak planować wydatki specjalne? Program prowadzi Dominika Figurska.