Tym razem Andrzej Kruszewicz wyrusza nad Wisłę, na przyrodniczą wyprawę w poszukiwaniu tropów zwierząt. Znajduje ślady ptaków, bobrów i wydr. Bohaterami tego programu są wydry i niedźwiedzie. Zabawom młodych wydr można się przyglądać bez końca. Mieszkające w warszawskim zoo niedźwiedzie polarne to bliscy kuzyni występujących w Polsce niedźwiedzi brunatnych.