Zwierzęta często działają wspólnie. Aby to było możliwe, muszą porozumiewać się ze sobą i odbierać sygnały z otoczenia. Niektórzy lokatorzy podwodnego świata świetnie widzą, inni głównie kierują się węchem. Pod wodą, można też wiele usłyszeć. W tym wydaniu o tym, w jaki sposób komunikują się mieszkańcy podwodnego świata.