Brodząc po podmokłym terenie spotykamy żaby. To czas ich godów – jesteśmy więc świadkami niezwykłego koncertu. Żabie samce z entuzjazmem kumkają i rechoczą, aby zrobić wrażenie na samicach.