– Latem w Szepcącym Lesie działo się wiele wspaniałych rzeczy, ale największym wydarzeniem zawsze była olimpiada. Wszyscy mieszkańcy lasu zbierali się, by uczestniczyć w zawodach sportowych – o tym, co działo się w Szepcącym Lesie czyta Ewa Dałkowska.