Rozmawiamy o różnych religiach i związanych z nimi obrzędami, tradycjami i obyczajami. Gośćmi dzieci są: Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus – małżeństwo podróżników, dziennikarzy i fotografów. Mali światowcy i ich rodzice opowiadają także o najważniejszych obrzędach w różnych religiach – od chrztu po ślub.