foto

Ruszyła 3. edycja konkursu dla młodych wynalazców i konstruktorów „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Zachęcamy dzieci, a także dyrekcje szkół podstawowych i przedszkoli, opiekunów oraz nauczycieli do wspierania młodych wynalazców w pracy nad konkursowymi projektami.
A czasu nie zostało wiele, bowiem tylko do 17 kwietnia przedszkolaki i uczniowie mogą przesyłać swoje prace.

Organizatorzy: Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zapraszają do udziału w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” dzieci w wieku do 13. roku życia.
Jury wybierze laureatów w dwóch kategoriach wiekowych – od 5 do 9 lat oraz od 10 do 13 lat.

Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:
• wynalazki lub inne rozwiązania techniczne,
• gry planszowe lub komputerowe.

Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze po 8 projektów (4 wynalazki/inne rozwiązania techniczne, 4 gry planszowe/komputerowe) w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu. Spośród tych prac jury wytypuje:
• po 1 zwycięskim wynalazku lub innym rozwiązaniu technicznym w każdej z kategorii wiekowych, których autorzy otrzymają nagrody Urzędu Patentowego RP w wysokości 500 zł brutto oraz tytuły Szkolnego Ambasadora Wynalazczości 2016,
• po 1 zwycięskiej grze planszowej lub komputerowej w każdej z kategorii wiekowych, których autorzy otrzymają nagrody Urzędu Patentowego RP w wysokości 500 zł brutto oraz tytuły Szkolnego Ambasadora Wynalazczości 2016,
• 1 wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne, które zostanie wyróżnione statuetką Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
• 1 grę planszową lub komputerową, która zostanie wyróżniona nagrodą specjalną zapewnioną przez Polską Akademię Dzieci.

Zachęcamy dyrekcje szkół podstawowych i przedszkoli, opiekunów i nauczycieli, by motywowali dzieci do działania i wspierali je podczas prac nad konkursowymi projektami.
Wszystkie placówki, które zgłoszą projekty uczniów do konkursu i zostaną zakwalifikowane do II etapu, dostaną Dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców.

Projekty konkursowe trzeba przesyłać do 17 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Polska Akademia Dzieci
ul. Subisława 10
80-354 Gdańsk
z dopiskiem Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2016

Szczegółowe warunki wzięcia udziału w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” są zawarte w regulaminie, który znajduje się w załączniku, na górze tej strony.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 maja w siedzibie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie przy pl. Defilad, w gmachu Pałacu Kultury i Nauki.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...