Margolcia i Miś rozpoczynają spotkanie z dziećmi od zagadki. Nie jest trudna. Potem rozmawiamy o tym, że każde zwierzę jest w jakimś kolorze np. żaba najczęściej jest zielona i razem rysujemy słonia. Wspólnie uczymy się też nowej piosenki „Cztery słonie”. Pani Ewa lepi z modeliny różne barwne zwierzęta, w tym oczywiście słonie.