Czy wiecie, że mieszkańcy bajkowego świata rafy koralowej widzą zupełnie inaczej niż my? W podwodnym świecie spotyka się nawet zwierzęta, które wcale nie mają oczu! Pod wodą bowiem można kierować się nie tylko wzrokiem, ale także węchem. O tym jak widzą mieszkańcy podwodnego świata opowiadamy w programie.