W tym spotkaniu z sympatyczną postacią ze sznurka poznajemy DŹ – dwuznak, gdy piszemy, a głoskę – gdy wymawiamy. Szukamy go w różnych wyrazach. Poza tym liczymy do 14 i poznajemy tę liczbę. W supełkowym teatrzyku opowieść o tym, jak Ala wypatrywała w jeziorze wodnego potwora. Czy go spotkała?