foto

Jak przekazać najmłodszym informacje o prawach pacjenta? Najlepiej z pomocą ulubieńców dzieci, a takimi są m.in. niesforni bliźniacy – Kuba i Buba.
Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka zainicjowali powstanie oraz objęli patronatem honorowym wydanie książki pt. „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka-pacjenta niemal wszystko”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa LITERATURA.

Książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka-pacjenta niemal wszystko” jest pierwszym tego typu edukacyjnym wydawnictwem w Polsce. Jej autorem jest Grzegorz Kasdepke, niezwykle popularny wśród dzieci i rodziców autor serii o przygodach Kuby i Buby. Ilustracje to dzieło Ewy Poklewskiej-Koziełło.
Tym razem bliźniacy zapraszają najmłodszych czytelników do szpitala. Dzieci – oczami bohaterów – poznają świat opieki zdrowotnej oraz przysługujące im prawa. Dowiadują się, dlaczego warto słuchać lekarza, do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy ktoś bliski zachoruje, czym jest tajemnica lekarska, a także co można, a czego nie wolno robić w szpitalu.

- „Jednym z większych problemów, z jakimi spotykamy się podczas naszego kontaktu z pacjentami, jest niska świadomość praw jakie przysługują pacjentom. Ponieważ ta świadomość jest nadal niska wśród dorosłych pacjentów, dlatego szukaliśmy sposobu, by również dzieci dowiedziały się, jak poradzić sobie w często dla nich niezrozumiałym systemie opieki zdrowotnej. Tak właśnie powstała formuła książki dla dzieci. Wierzę, że w ten sposób najszybciej dotrzemy z wiedzą do najmłodszych, a przez to również do dorosłych członków ich rodzin” – mówi Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Barbara Kozłowska.

- „Żeby młody człowiek-dziecko mógł oczekiwać respektowania jego praw, to musi je najpierw poznać, utrwalić i akceptować. Edukacja w zakresie praw człowieka, w tym przypadku dziecka - pacjenta jest bardzo ważna i potrzebna. Jestem przekonany, że po Karcie Praw Dziecka - Pacjenta, która wisi już we wszystkich szpitalach dla dzieci, książka, w której w bardzo ciekawy i przystępny sposób opisano poszczególne prawa dziecka - pacjenta, będzie świetną propozycją i zaproszeniem dla dzieci i ich rodziców do edukacji i zabawy jednocześnie” – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Książka trafia do rąk dzieci rok po opracowaniu Karty Praw Dziecka – Pacjenta przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. W Karcie zostały zapisane w zwięzły i zrozumiały sposób prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Karta powstała na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czerpiąc również z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Przypomina m.in., że każde dziecko ma prawo do wyrażania własnego zdania we wszystkich sprawach, które go dotyczą, personel medyczny i opiekunowie są zobowiązani do wysłuchania dziecka i przyjęcia jego opinii z należytą uwagą.

Książka będzie dystrybuowana wśród małych pacjentów oddziałów pediatrycznych, a także w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych. Przygody Kuby i Buby w szpitalu, można też kupić w księgarniach na terenie całego kraju.

pozostałe aktualności