zaloga-eko

„Załoga EKO” to popularno-naukowy program przeznaczony dla młodych widzów.
Tytułowa Załoga EKO, złożona z grupki pełnych entuzjazmu dzieci, ciekawych świata, zgłębia tajemnice ekologii.
Załoga podróżuje po Polsce szlakiem obszarów Natura 2000, czyli odwiedza miejsca, w których w specjalny sposób są chronione ginące gatunki roślin i zwierząt oraz cenne siedliska przyrodnicze, a jednocześnie mieszkają i gospodarują tam ludzie. Na tych terenach znakomicie rozwija się ekoturystyka, powstają żywe muzea, pielęgnuje się tradycyjne budownictwo, zwyczaje i rękodzieło. Dzieci odwiedzają miejsca, w których ludzie współistnieją z przyrodą.

Oglądaj w TVP ABC w czasie wakacji, w poniedziałki o godz. 9.45, w soboty o godz. 10.30 i w niedziele o godz. 17.