– Kiedy zasypiam stoją równiutko obok mojego łóżka, lewy bamboszek po lewej stronie a prawy po prawej... Czyta Krzysztof Kowalewski.