Błękitek przymierza różne okulary. Stwierdza, że patrząc przez nie świat wygląda zupełnie inaczej. Tym razem garderobę odwiedza lekarz okulista – Monika Kupczyk, by przestrzec wszystkich przed niewłaściwym używaniem okularów.