To bardzo barwny i nieco zagadkowy program. Dzieci prezentują bowiem swoje narodowe stroje i o nich opowiadają, a także próbują porozumiewać się na migi, czyli za pomocą gestów.