W tym wydaniu rozmawiamy o wcześniakach i ostrzegamy rodziców przed niebezpieczeństwem zatruć u dzieci, które wynika z naszego niedbalstwa czy braku wyobraźni. Na zakończenie o prawdziwej rewolucji w karmieniu dzieci!