foto

Misją projektu jest powszechne, codzienne, równoległe do ojczystego języka, nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i w żłobku czy przedszkolu.

Dwujęzyczność to cel, który pomysłodawcy rozumieją zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy. Do uczestnictwa w programie są zapraszani wszystkich, którzy rozumieją potrzebę dokonania przełomu w tym zakresie: od władz różnych szczebli poczynając, a kończąc na dyrekcjach i radach rodziców w żłobkach i przedszkolach. Z jednej strony dom, a z drugiej żłobek, przedszkole, czy na wyższym etapie – szkoła muszą bowiem tworzyć drużynę, aby wspólnie prowadzić dzieci wprost do sukcesu!
Prócz samych umiejętności językowych, dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie.
Warto podkreślić, iż dwujęzyczność o 5-6 lat opóźnia skutki chorób Alzheimera i Parkinsona. Korzyści wynikające z powszechnej znajomości języka angielskiego są bezdyskusyjne.
Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Wszystko metodycznie zaplanowano – od urodzenia (oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami) aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4) oraz „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej, wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty, dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...