foto

Każdy wydanie to dla dzieci i dla rodziców możliwość kontaktu z przyrodą oraz szansa na obserwowanie i poznawanie interesujących zjawisk z życia lasu.

„Przyjaciele lasu” to seria o leśnej przyrodzie, której tajemnice zdradza Jacek Wąsiński – założyciel Leśnego Pogotowia dla Zwierząt. Pogotowie niesie pomoc dzikim zwierzętom – rannym w wypadkach drogowych albo wskutek innych losowych zdarzeń.
Dzieci mają szansę przyjrzeć się zwierzętom, które na co dzień trudno zobaczyć w naturze. Poznają ich zwyczaje, a przez to zaczynają rozumieć konieczność ochrony naturalnego środowiska, w którym występują różne żywe organizmy. Dzięki tej wiedzy dzieci będą wiedziały, jak prawidłowo zachować się w lesie, który jest domem dla prawie 70 proc. gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce.

Zapraszamy do TVP ABC w soboty o godz. 17.15.
Powtórki sobotnich odcinków można oglądać: w niedziele o 7.30 i 11.30, w środy o godz. 17.15 lub we czwartki o godz. 7.30 i 11.30.