Tym razem Miś konstruuje klockową sygnalizację, która ma informować czy łazienka jest wolna, czy zajęta. To wprowadzenie do poznania ulicznej sygnalizacji, gdzie czerwony to „stój”, a zielony „idź”. W programie także piosenka „Dzieci i światła” i życzenia dla najmłodszych widzów.