foto

„Klasyka Dzieciom” to cykl koncertów skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-7lat. Koncerty w łatwy i przystępny sposób przybliżają muzykę klasyczną, filmową i ludową.
Dzieci i rodzice biorą w nich czynny udział, śpiewają, grają na instrumentach, poruszają się. Między osobami prowadzącymi a publicznością jest stała interakcja. Każdy koncert opiera się na konkretnej historii, która przedstawia postacie kompozytorów, epoki muzyczne, baśnie.
Koncerty są prowadzone przez Muzyka Łączy, którą tworzą doświadczone istrumentalistki, pedagożki, muzykoterapeutki oraz prowadzące zajęcia umuzykalniające i naukę gry na instrumentach metodą E.E.Gordona.

Każdy koncert jest autorskim projektem. Uczy jak muzyka w różny sposób obrazuje wszystkie sfery życia. Na koncertach dzieci i rodzice nie tylko słuchają muzyki, ale dzięki autorskiej animacji, doświadczają jej poprzez ruch, śpiew, rytmiczne zabawy, wspólne granie.

Dzięki połączeniu interaktywnej zabawy i koncertu dzieci poznają fascynujący świat muzyki, rozwijają swoją wrażliwość i muzykalność, otwierają się na improwizację i zabawę przez sztukę. Prezentowana muzyka jest wykonywana w różnych aranżacjach. Koncerty są przepełnione humorem, który bawi zarówno małych jak i dorosłych.

Koncerty odbywają się w Kinie Iluzjon w Warszawie.

Najbliższe zaplanowano na:
15 kwietnia, godz. 10.oo i godz. 11.3o; „Muzyczna Japonia” – tym razem posłuchamy japońskiej harfy, czyli koto, w wykonaniu Katarzyny Karpowicz;
17 czerwca, godz. 10.oo i godz. 11.3o; „Morskie Opowieści”.

Druga propozycja to Rodzinne Warsztaty Muzyczne – cykl muzycznych spotkań dla rodzin z dziećmi w wieku 0 – 6 lat. Zajęcia składają się różnych części.
• Wspólne granie na instrumentach rozwijające umiejętności grania w zespole
• Słuchanie muzyki granej na żywo (klasyczna, rozrywkowa, ludowa)
• Poznanie różnych instrumentów (perkusyjnych, klawiszowych, strunowych, ludowych)
• Wspólne śpiewanie nastawione na rozwój słuchu melodycznego
• Wspólne rytmizowanie rozwijające poczucie rytmu
• Wspólna improwizacja wokalno-instrumentalna
• Nauka podstawowych pojęć muzycznych
• Opowieści i ciekawostki o kompozytorach i epokach muzycznych
Dzieci i rodzice są jednakowo zaangażowani w zajęcia. Podczas warsztatów wspólnie śpiewamy, rytmizujemy, uczymy jak wyrażać ciałem muzykę i emocje, które jej towarzyszą.

Podczas warsztatów słucha się muzyki z całego świata, śpiewa w różnych językach: angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, afrykańskich oraz polskim. Rodzice zdobywają konkretną, praktyczną wiedzę na temat muzyki: piosenki, skale, rytmiczanki, zabawy z ruchem, instrumenty etniczne, gra na instrumentach perkusyjnych.
Dzieci przede wszystkim dobrze się bawią, a przy tym edukują pod wpływem niepowtarzalnej atmosfery, jaka panuje na warsztatach. Maluszki obserwują i uczą się od starszych dzieci i od rodziców jak można cieszyć się muzyką.

Zajęcia prowadzą: Anna Natalicz, Anna Martyniuk-Tofiluk i Eva Piłat, a odbywają się one w Teatrze Baza w Warszawie.

Najbliższe Rodzinne warsztaty muzyczne zaplanowano na:
11 marca, godz. 10.oo i 11.3o
22 kwietnia, godz. 10.oo i 11.3o
20 maja, godz. 10.oo i 11.3o
10 czerwca, godz. 10.oo i 11.3o

TVP ABC PATRONUJE RÓWNIEŻ...