W tym spotkaniu z Jackiem Wąsińskim – założycielem Leśnego Pogotowia poznajemy kolejnego mieszkańca lasu – popielicę. Te zwierzęta są aktywne nocą, dzień przesypiają w kryjówkach. Poruszają się prawie wyłącznie w koronach drzew, bardzo zwinnie, przebiegając po cienkich gałęziach i przeskakując między nimi.