W polskich lasach żyje wiele gatunków ptaków o pięknych głosach i kolorowym upierzeniu, wcale nie brzydszych od tych egzotycznych, sprzedawanych w sklepach zoologicznych. Podczas spacerów o każdej porze roku, uważny obserwator, możne zobaczyć małe skrzydlate skarby.