Dzieci podpatrują, jak na wolność są wypuszczane jeże, zające, łabędzie, czaple. Dowiadujemy się, dlaczego te dzikie zwierzęta trafiły do pogotowia, jak przebiegało ich leczenie i rekonwalescencja. Wyruszamy również na spacer po lesie, w poszukiwaniu małych zbiorników wody, życiodajnej dla zwierząt.